';

Ereignistyp AKTUELLES WOCHENPROGRAMM

November

24Nov3:00 pmFreitag

25Nov3:00 pmSamstag

26Nov3:00 pmSonntag Brunch

26Nov3:00 pmSonntag Family

27Nov3:00 pmMontag

28Nov3:00 pmDienstag

29Nov3:00 pmMittwoch

30Nov3:00 pmDonnerstag

Dezember

01Dez3:00 pmFreitag

02Dez3:00 pmSamstag

03Dez3:00 pmSonntag Brunch

03Dez3:00 pmSonntag Family

04Dez3:00 pmMontag

05Dez3:00 pmDienstag

06Dez3:00 pmMittwoch

07Dez3:00 pmDonnerstag

08Dez3:00 pmFreitag

09Dez3:00 pmSamstag

10Dez3:00 pmSonntag Brunch

10Dez3:00 pmSonntag Family

11Dez3:00 pmMontag

12Dez3:00 pmDienstag

13Dez3:00 pmMittwoch

14Dez3:00 pmDonnerstag

15Dez3:00 pmFreitag

16Dez3:00 pmSamstag

17Dez3:00 pmSonntag Brunch

17Dez3:00 pmSonntag Family

18Dez3:00 pmMontag

19Dez3:00 pmDienstag

20Dez3:00 pmMittwoch

21Dez3:00 pmDonnerstag

22Dez3:00 pmFreitag

23Dez3:00 pmSamstag

24Dez3:00 pmSonntag Brunch

24Dez3:00 pmSonntag Family

25Dez3:00 pmMontag

26Dez3:00 pmDienstag

27Dez3:00 pmMittwoch

28Dez3:00 pmDonnerstag

29Dez3:00 pmFreitag

30Dez3:00 pmSamstag

31Dez3:00 pmSonntag Brunch

31Dez3:00 pmSonntag Family

Januar

01jan3:00 pmMontag

02jan3:00 pmDienstag

03jan3:00 pmMittwoch

04jan3:00 pmDonnerstag

05jan3:00 pmFreitag

06jan3:00 pmSamstag